Lekciju plāns

   2017.g. 1. pusgads  
30. janvāris - 3. februāris Baznīcas vēsture: Reformācija Dr. Frics Harms
27. - 31. marts Jaunās Derības vēsture un teoloģija Māc. Džons Ērvins
29. maijs - 2. jūnijs 5 Mozus grāmatas Māc. Marks Vanderharts
1. jūnijs - 5. jūlijs

Bibliskā grieķu valoda

Bibliskā ebreju valoda

Māc. Marks Vanderharts

 

 2017. gada 2.pusgads

 
11. - 15. septembris  Apoloģētika Dr. Maikls Peins
13. - 17. novembris Kristoloģija Dr. Barends Kamphauss
     
Konferences:    2. - 3. novembris Baltijas sludināšanas konference  Māc. Viljams Teilors